Evaluarea vocațională

La “Robinson” folosim PEDa si PEDb PEDonline, platforme computerizate care cresc accesibilitatea serviciilor de evaluare psihologică a copiilor şi adolescenţilor, prin eficientizarea procedurilor specifice. Toate testele utilizate sunt fundamentate ştiinţific pe cercetări recente şi etalonate pe populaţia din România, conform standardelor metodologice internaţionale.

Orice părinte îşi doreşte să ştie în ce măsură copilul său se dezvoltă la un nivel aşteptat pentru vârsta sa, sau să primească un răspuns fundamentat la îngrijorările sale legate de dezvoltarea sau comportamentul copilului său

Ce veți afla despre copilul dumneavoastră?

 Evaluarea nivelului de dezvoltare

Iată câteva dintre întrebările cu care se confrunta părinţii de copii mari şi mici: „Se dezvoltă copilul meu în ritmul potrivit pentru vârsta sa?”, „Mi se pare că piciul meu e peste nivelul celorlalţi… O fi  doar părerea mea de părinte?”, „De cele mai multe ori copilul meu nu poate sta atent nici cinci minute atunci când îi citesc o poveste. E normal?”, „Mi se pare că nu vorbeşte atât de bine ca ceilalţi copii de vârsta lui. Să fie oare ceva problemă?” etc.

Cu ajutorul testelor din PEDa, dedicate copiilor de 3-11 ani, vom răspunde acestor întrebări.

Stabilirea procentului de potrivire a profilului aptitudinal al unui copil/ adolescent cu cel cerut de o anumită ocupație (raport potrivire post).

Testele din platforma PEDb, validate ştiinţific şi dedicate grupei de vârstă 12-19 ani, adresează ţintit consilierea vocaţională  a elevilor.

 • Evaluarea temperamentului și personalități

Resurse pentru promovarea dezvoltării și sănătății mentale

FOTO EVALUARE VOCATIONALA (7)

EVALUAREA ADOLESCENTULUI DE 12-18 ANI.

Serviciul de evaluare oferit de „Robinson” le oferă adolescenților informațiile necesare pentru ca aceștia, cu sprijinul părinților, să ia cele mai bune decizii. La finalul evaluării, adolescenții vor dobândi o autocunoaștere mai bună, informații extensive despre piața muncii și opțiunile școlare și vor afla care sunt alternativele potrivite pentru ei.

Procesul de evaluare implică parcurgerea următorilor pași:

 • întâlnire preliminară, față în față, cu adolescentul și părinții, pentru stabilirea obiectivului evaluării (ex. alegerea specializării de liceu),

 • Evaluarea abilităților cognitive relevante (ex. abilitatea generală de învățare, abilitatea numerică, abilitatea verbală etc.) prin teste de performanță,

 • Autoevaluarea interesele vocaționale, valorile legate de muncă,

 • Întâlnire pentru prezentarea raportului și a recomandărilor.

Recomandările se bazează pe evaluarea prin teste standardizate și vizează potențialul adolescentului de a fi compatibil cu anumite ocupații, în măsura în care va parcurge ulterior traseul de formare necesar pentru dezvoltarea competențelor profesionale. În funcție de caz, evaluarea poate continua cu explorarea ocupațiilor, informare temeinică despre alternativele potrivite, gestionarea anxietății față de decizie etc.

 1. Veți afla care sunt ocupațiile prin care adolescentul își poate valorifica abilitățile și interesele vocaționale;

 2. Veți obține un procent de potrivire cu fiecare ocupație compatibilă;

 3. Veți primi un raport de evaluare cu rezultate și recomandări;

FOTO EVALUARE VOCATIONALA (1)

EVALUAREA COPILULUI DE 3-11 ANI. Perspective cognitive; sociale; emoţionale; motrice

 Prin acest tip de evaluare, se investighează nivelul de dezvoltare a competențelor copilului dumneavoastră, relevante pentru pregătirea pentru şcoală.

Literatura de specialitate arată că pregătirea pentru şcoală implică, pe lângă acele cunoştinţe și prerechizite pentru învăţarea scris-cititului şi a matematicii, și un ansamblu complex de factori cognitivi, emoţionali, sociali, motrici, asociați cu autonomia şi chiar factori temperamentali.

Procesul de evaluare cuprinde mai mulți pași:

PAS 1. Informaţii preliminare. După ce primim solicitarea din partea dumneavoastră, specialiștii noștri vă va contacta pentru a stabili, de comun acord, detaliile colaborării.

PAS 2. Întâlnirea cu copilul și completarea de chestionare. Evaluarea presupune, pe lângă întâlnirea cu copilul, completarea, de către părinte, a unui set de chestionare. Un alt actor important în procesul de evaluare este educatorul, căruia îi este adresat un alt set de chestionare – implicarea acestuia în evaluare este recomandată, dar nu obligatorie.

PAS 3. Analiza rezultatelor. Rezultatele chestionarelor sunt analizate prin compararea lor cu cele obţinute de un eşantion semnificativ de copii de aceeaşi vârstă şi același sex. Integrarea tuturor informaţiilor şi interpretarea acestora este realizată de către specialiștii noștri.

PAS 4. Raport de evaluare. În final, veţi obţine un raport de evaluare cuprinzând rezultate ale evaluării, concluzii şi recomandări pentru promovarea dezvoltării copilului. Raportul final va fi prezentat şi explicat de către specialistul responsabil de caz.

Toate aceste componente pot fi – şi se recomandă să fie – urmărite încă de la vârste mici, pentru a asigura copilului o bună dezvoltare şi adaptare în mediul educaţional.

În urma unei astfel de evaluări – cu probe validate ştiinţific şi adaptate pe populaţia românească –  veţi obţine un profil al nivelului de pregătire pentru şcoală al copilului dumneavoastră.

Identificarea cât mai precoce a unor posibile deficite (fie că ele sunt de dezvoltare, emoționale, comportamentale sau de altă natură) și intervenția timpurie împiedică acumularea acestor deficite pe măsură ce copilul crește și constituie elemente importante în reducerea simptomatologiei observate.

De asemenea, vă oferim recomandări pentru promovarea dezvoltării sau, dacă este cazul, pentru remedierea deficitelor de dezvoltare.

Sunt evaluate competențe și prerechizite necesare adaptării la contexul școlar, cum ar fi:

 • cognitive;
 • sociale;
 • emoţionale;
 • motrice;
 • autonomie personală.

În plus, sunt investigate și aspecte ce țin de temperament, pentru o mai bună susținere a procesului de pregătire pentru școală.